Webshop ArtBruges

Sign Up for Our Newsletter

 
 

TERMS & CONDITIONSAll artworks introduced on the webshop can be puchased, unless otherwise stated in the webshop. These will carry a label: Not For Sale.


Every client can also place a purchase - option by mail.


The purchase of an artwork is done by payment of the agreed selling price and subject to approval by the artist.


Artworks can be purchased on the condition that the customer has met all of his financial obligations and therefore has no arrears of payments on previous acquired works.


****************************************************


ALGEMENE VOORWAARDENAlle kunstwerken waarover ArtBruges beschikt, kunnen in principe worden aangekocht, tenzij anders vermeld op de website of het etiket dat op het kunstwerk is aangebracht.


Elke klant kan een aankoopoptie plaatsen op alle kunstwerken die te koop zijn.

 

De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar.

ArtBruges vervult slechts een bemiddelende functie tussen de kunstenaar en de klant en kan nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt.


Kunstwerken kunnen aangekocht op voorwaarde dat de klant aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en dus geen achterstand van betaling heeft op vorige aangekochte werken.


CONTACT DETAILS

Address

Boterstraat 20

8490 Jabbeke - Belgium

Call


ONLINE WEBSHOPMonday - Friday

9:00 - 20:00
No deliveries during summer holidays.


Please note that we won’t be able to produce or deliver anything between July 15 and August 15.


*************************


Geen verzendingen gedurende de zomervakantie.


Wij kunnen niets produceren of verzenden in de periode van 15 Juli t.e.m. 15 augustus